Biserica are un plan treflat, (27,50X 8,32 m), cu ziduri groase, cu un turn clopotniță deasupra pronaosului refăcut în anul 1954.

Accesul în turn se face pe o scară cuprinsă în grosimea zidului. Potrivit documentelor vremii, biserica a avut două turle, însă turla de deasupra naosului nu mai există. Absida altarului este despărțită de naos prin iconostas. Naosul este acoperit cu o cupolă semisferică pe pandantivi, rezemați pe arce. Naosul este despărțit de pronaos de un arc dublu.În pardoseala naosului, sub Pantocrator, se află o dală de piatră, sculptată cu un vultur, inscripționată cu data de 25 martie 1863.Pridvorul, este sprijinit pe zece coloane de cărămidă, groase, cilindrice care susțin pe fațada de vest cinci arcade înguste în plin centru și câte două coloane pe părțile laterale.El este boltit cu două calote sferice despărțite de un arc median. În stânga pridvorului este o lespede funerară inscripționată cu data de 1830. Deasemenea, de o parte și de alta a ușii de la intrare sunt expuse două lespezi funerare, inscripționate cu anii 1803 și 1819, scoase afară din stânga pronaosului, cu ocazia lucrărilor de restaurare. Intrarea în biserică se face prin portalul de piatră sculptat cu motive vegetale specifice repertoriului decorativ brâncovenesc.Pisania de piatră de la intrare este încadrată de un chenar sculptat cu motive similare cu decorația portalului.

Ușa de intrare, din lemn masiv, a fost căptușită cu tablă de meșterul Dumitru Lerescu, lăcătuș, la 1795, aprilie 30 (conform inscripției).

Ferestrele au ancadramente de piatră terminate în acoladă și decorate cu baghete încrucișate în partea superioară și cu două rozete la bază. Decorația lor este aproape identică cu aceea a ferestrelor bisericii mari a mănăstirii Hurezi, 1694.

În curtea bisericii, amintind de vechiul cimitir, se mai păstrează 3 monumente funerare din piatră naturală reprezentând cruci și lespezi de mormânt datând din secolul al XIX-lea.