COMUNICAT DE PRESA

                                                                                     

 

Finalizarea proiectului “Consolidare, restaurare și punere în valoare imobil situat în strada Scaune, nr. 2, sector 3, Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Scaune”

Parohia Scaune din Strada Scaune nr. 2, sector 3, București anunță finalizarea activităților proiectului “Consolidare, restaurare și punere în valoare imobil situat în strada Scaune, nr. 2, sector 3, Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Scaune”, cod SMIS 118744.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritara 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural”, prioritatea de investiție 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Biserica Scaune a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Proiectul a fost derulat în perioada august 2017 – august 2020, în localitatea București, regiunea București-Ilfov, și a avut o valoare totală de 9.045.325,40 lei, din care finanțarea nerambursabilă a fost de 7.133.634,40 lei.

În urma implementării proiectului, care a constat în realizarea unei contribuții la dezvoltarea economică și socială durabilă a regiunii prin intermediul turismului și culturii, sporind în același timp importanța acestora din urmă că factori semnificativi ai creșterii economice, îmbunătățirii mediului de afaceri și a întăririi rolului economic și social al centrelor urbane,  au fost obținute următoarele rezultate: restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea și valorificarea turistică durabilă a monumentului din secolul al- XVIII- lea, cunoscut sub numele de “Biserica Adormirea Maicii Domnului – Scaune” și aflat în patrimoniul național.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la însuși Părintele Paroh Dantis Jenica, telefonic la numărul 0745.762.585 sau prin email la următoarea adresa dantis.jenica@yahoo.com.

 

BISERICA SCAUNE

Bucuresti, Sector 3, Strada Scaune nr. 2-4 | Tel: 0745.762.585

www.monument-scaune.ro | e-mail bisericascaune@yahoo.com

 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020