Iconostasul bisericii din lemn sculptat și aurit este cu totul remarcabil, chiar dacă foița originală de aur și policromia au fost aproape complet distruse urmare a unor intervenții în timp. Acesta a fost lucrat în stilul brâncovenesc în jurul anului 1705. Monumentalitatea iconostasului este dată, pe de o parte de dimensiunile sale remarcabile, înălțime cca. 5 m și lățime cca. 5,6 m, iar pe de alta de compunerea sa pe verticală, din registre sculptate care alternează, potrivit tradiției, cu șiruri de icoane, întreaga construcție fiind încununată de Trimofor - de Crucea cu Iisus Răstignit, și de cele două molenii reprezentând pe Maica Domnului, și pe Sf. Ioan Teologul cu forma și decorația originală din anul 1705.

Potrivit perioadei clasice a stilului brâncovenesc, sculptura iconostasului este executată în relief plat –meplat-, cu motive vegetale aurite, specific repertoriului decorativ brâncovenesc: vrejuri meandrice, flori și frunze de acant, de trifoi, de stejar, fleuroni.

Icoanele împărătești au fost lucrate în stil academist și pictate în secolulul al XIX-lea, probabil în anul 1843. Din aceeași perioadă datează și repictarea Crucii iconostasului cu Iisus Răstignit și cele două molenii, Maica Domnului, și pe Sf. Ioan Teologul. Icoanele praznicare și icoanele cu apostoli sunt pictate după anul 1944 de pictorul I Bogărescu.