Consolidare, restaurare si punere in valoare imobil Biserica "Adormirea Maicii Domnului-Scaune"

 

Obiective

Beneficiar

restaurare, reabilitare, valorificare turistica

Parohia Scaune

 

Valoare finala totala

Start Implementare (perioada de desfasurare)

9.045.325,40 lei

17.08.2017 (17.08.2017 – 22.09.2020)

 

Valoare finala nerambursabila

Rezultate

8.738.702,14 lei

Monumentul Biserica Scaune a fost restaurat şi deschis catre credinciosi si vizitatori.

 

Contributie beneficiar

Contributie UE

Contributie Nationala

306.623,26 lei

6.990.691,71 lei

1.747.740,43

       

 

În data de 17.08.2017, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Parohia Scaune, reprezentata de Preotul Paroh Dantis Jenica, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (În calitate de Autoritate de Management), prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov (Organism Intermediar), contractul de finanțare cu nr. 354, cod SMIS 118744, ce avea ca scop implementarea proiectului Consolidare, restaurare si punere in valoare imobil Biserica "Adormirea Maicii Domnului-Scaune".

Obiectivul general a acestui proiect a fost de a impulsiona dezvoltarea locala a municipiului Bucureşti prin creșterea numărului de vizitatori la monumentul istoric restaurat Biserica Scaune.

Obiectivul specific includea restaurarea şi consolidarea monumentului istoric de interes national Biserica Scaune Bucureşti precum si introducerea acestuia în circuitul turistic cultural-religios local valorificănd  astfel potenţialul turistic al municipiului Bucureşti.

Asistenta financiara nerambursabila, în valoare totala de 9.045.325,40 lei (din care 306.623,26 lei – contribuție proprie), a fost obținută prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 – Restaurarea și valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe.

Au fost executate lucrări de consolidare a bisericii, înlocuite în totalitate șarpanta și învelitoarea acoperișului, a fost restaurata pictura interioara, catapeteasma și mobilierul liturgic.